اسلام (Q11)

از ویکی داده
دین مسلمانان بر پایه آموزه‌های حضرت محمد(ص)
  • الاسلام
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
اسلام
دین مسلمانان بر پایه آموزه‌های حضرت محمد(ص)
  • الاسلام

اظهارات