روز عرفه (Q1179)

از ویکی داده
۹ ذی‌الحجه، یک روز پیش از عید قربان
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
روز عرفه
۹ ذی‌الحجه، یک روز پیش از عید قربان

    اظهارات