حدیث وصایت (Q249)

از ویکی داده
حدیثی از پیامبر اسلام (ص) است که در آن از امام علی(ع) به عنوان وصی و جانشین پیامبر نام برده شده
  • روایت وصایت
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
حدیث وصایت
حدیثی از پیامبر اسلام (ص) است که در آن از امام علی(ع) به عنوان وصی و جانشین پیامبر نام برده شده
  • روایت وصایت

اظهارات