ایمان (Q416)

از ویکی داده
اعتقاد قلبی به آموزه‌های پیامبر اسلام(ص) و دوازده امام معصوم(ع)
  • مؤمن
  • مومن
  • مومنان
  • ایمان به خدا
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
ایمان
اعتقاد قلبی به آموزه‌های پیامبر اسلام(ص) و دوازده امام معصوم(ع)
  • مؤمن
  • مومن
  • مومنان
  • ایمان به خدا

اظهارات