لیلة المبیت (Q726)

از ویکی داده
شبی که امام علی(ع) برای حفظ جان پیامبر(ص) در بستر ایشان خوابید
  • لیله المبیت
  • لیلةالمبیت
  • لیلة الفراش
  • لیله الفراش
  • ماجرای لیلة المبیت
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
لیلة المبیت
شبی که امام علی(ع) برای حفظ جان پیامبر(ص) در بستر ایشان خوابید
  • لیله المبیت
  • لیلةالمبیت
  • لیلة الفراش
  • لیله الفراش
  • ماجرای لیلة المبیت

اظهارات