آیه استرجاع (Q751)

از ویکی داده
ه بازگشت انسان‌های به سوی خداوند اشاره دارد
 • استرجاع در قرآن
 • انا لله و انا الیه راجعون
 • آیه ۱۵۶ سوره بقره
 • ایه استرجاع
 • آیه صد و پنجاه و شش سوره بقره
 • ذکر استرجاع
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
آیه استرجاع
ه بازگشت انسان‌های به سوی خداوند اشاره دارد
 • استرجاع در قرآن
 • انا لله و انا الیه راجعون
 • آیه ۱۵۶ سوره بقره
 • ایه استرجاع
 • آیه صد و پنجاه و شش سوره بقره
 • ذکر استرجاع

اظهارات