امامیه (Q83)

از ویکی داده
شیعیان امامی بر پایه احادیثی چون حدیث غدیر، حضرت علی(ع) را جانشین پیامبر اسلام(ص) و نخستین امام می‌دانند. آنها به دوازده امام اعتقاد دارند و بر این باورند که امام دوازدهم، مهدی، زنده است و در غیبت به سر می‌برد
  • شیعه اثنی عشری
  • دوازده امامی
  • شیعه دوازده امامی
  • شیعیان امامیه
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
امامیه
شیعیان امامی بر پایه احادیثی چون حدیث غدیر، حضرت علی(ع) را جانشین پیامبر اسلام(ص) و نخستین امام می‌دانند. آنها به دوازده امام اعتقاد دارند و بر این باورند که امام دوازدهم، مهدی، زنده است و در غیبت به سر می‌برد
  • شیعه اثنی عشری
  • دوازده امامی
  • شیعه دوازده امامی
  • شیعیان امامیه

اظهارات