اهل البیت علیهم السلام (Q84)

از ویکی داده
خاندان پیامبر اسلام(ص) هستند. کلمه اهل بیت در روایات، در چند معنای مختلف به کار رفته است و در ادبیات شیعی، برای امام علی(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و نُه امام معصوم از فرزندان امام حسین(ع) استفاده می‌شود.
  • اهل بیت
  • اهل البیت
  • آل محمد
  • عترت پیامبر(ص)
  • خاندان پیامبر(ص)
زبان برچسب شرح همچنین شناخته می‌شود با
فارسی
اهل البیت علیهم السلام
خاندان پیامبر اسلام(ص) هستند. کلمه اهل بیت در روایات، در چند معنای مختلف به کار رفته است و در ادبیات شیعی، برای امام علی(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و نُه امام معصوم از فرزندان امام حسین(ع) استفاده می‌شود.
  • اهل بیت
  • اهل البیت
  • آل محمد
  • عترت پیامبر(ص)
  • خاندان پیامبر(ص)

اظهارات