قیام سید حسنی (Q1049)

از شیعه دیتا
از نشانه‌های ظهور امام مهدی(عج)
  • سید حسنی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
قیام سید حسنی
از نشانه‌های ظهور امام مهدی(عج)
  • سید حسنی

گزاره‌ها