تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۸ دسامبر ۲۰۲۱ ‏۰۷:۰۵
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۸ دسامبر ۲۰۲۱

     ‏۰۴:۵۷  بانوی بهشت (فیلم) (Q237) تفاوتتاریخچه +۱۰۷ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند مشخص‌کنندهٔ وب‌گاه [frwiki] افزوده شد: La dame du Paradis (film))

‏۷ دسامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۲۳  معراج السعادة (کتاب) (Q819) تفاوتتاریخچه +۱۱۲ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند مشخص‌کنندهٔ وب‌گاه [frwiki] افزوده شد: Mi’râj as-Sa’âda (livre))
     ‏۱۱:۲۳  مدرسه فیضیه (قم) (Q1319) تفاوتتاریخچه +۱۰۶ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند مشخص‌کنندهٔ وب‌گاه [frwiki] افزوده شد: École de Feyziyeh (Qom))
     ‏۱۱:۲۲  استخاره (Q511) تفاوتتاریخچه +۹۲ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند مشخص‌کنندهٔ وب‌گاه [frwiki] افزوده شد: Istikhâra)

‏۶ دسامبر ۲۰۲۱

     ‏۰۵:۲۰  التماس دعا (Q1313) تفاوتتاریخچه +۹۴ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند مشخص‌کنندهٔ وب‌گاه [trwiki] افزوده شد: Dua İstemek)

‏۵ دسامبر ۲۰۲۱

     ‏۰۵:۰۹  حدیث علی مع الحق (Q146) تفاوتتاریخچه +۱۲۳ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند مشخص‌کنندهٔ وب‌گاه [trwiki] افزوده شد: Ali Hak iledir Hak da Ali’yledir Hadisi)

‏۴ دسامبر ۲۰۲۱

     ‏۰۷:۴۹  امامت (Q80) تفاوتتاریخچه +۸۷ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند مشخص‌کنندهٔ وب‌گاه [dewiki] افزوده شد: Imamat)
     ‏۰۷:۴۶  فلسفه اسلامی (Q719) تفاوتتاریخچه +۱۱۵ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند مشخص‌کنندهٔ وب‌گاه [arwiki] افزوده شد: الفلسفة الإسلامية)
     ‏۰۷:۰۸  رساله توضیح‌المسائل (Q644) تفاوتتاریخچه +۱۲۱ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند مشخص‌کنندهٔ وب‌گاه [eswiki] افزوده شد: Libro de las Leyes Prácticas del Islam)
     ‏۰۵:۵۰  امام علی علیه‌السلام (Q75) تفاوتتاریخچه Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند به [dewiki] تغییر یافت: Imam ʿAli b. Abi Talib)

‏۲ دسامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۰:۴۲  حدیث بضعه (Q1312) تفاوتتاریخچه +۱۰۳ Rezvani بحث مشارکت‌ها (‏پیوند مشخص‌کنندهٔ وب‌گاه [arwiki] افزوده شد: حديث البضعة)