۲۷ ربیع‌الثانی (Q3859)

از شیعه دیتا
روز های ربیع‌الثانی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۷ ربیع‌الثانی
روز های ربیع‌الثانی

    گزاره‌ها