۱۲ ربیع‌الثانی (Q3481)

از شیعه دیتا
روز های ربیع‌الثانی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۲ ربیع‌الثانی
روز های ربیع‌الثانی

    گزاره‌ها