مدینه (Q410)

از شیعه دیتا
به معنای شهر پیامبر، دومین شهر مهم مذهبی مسلمانان
  • مدینة النبی
  • مدینة الرسول
  • یثرب
  • مدینه منوره
  • شهر مدینه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
مدینه
به معنای شهر پیامبر، دومین شهر مهم مذهبی مسلمانان
  • مدینة النبی
  • مدینة الرسول
  • یثرب
  • مدینه منوره
  • شهر مدینه

گزاره‌ها