منتظر (لقب) (Q10547)

از شیعه دیتا
از القاب امام مهدی(عج) به‌معنای کسی است که مردم انتظار آمدنش را می‌کشند.
  • منتظر
  • لقب منتظر
  • منتظر المهدی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
منتظر (لقب)
از القاب امام مهدی(عج) به‌معنای کسی است که مردم انتظار آمدنش را می‌کشند.
  • منتظر
  • لقب منتظر
  • منتظر المهدی

گزاره‌ها