خلیل‌الله (لقب) (Q10995)

از شیعه دیتا
لقب مختص حضرت ابراهیم
  • خلیل الله
  • لقب خلیل الله
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
خلیل‌الله (لقب)
لقب مختص حضرت ابراهیم
  • خلیل الله
  • لقب خلیل الله

گزاره‌ها