حسین بن روح نوبختی (Q1100)

از شیعه دیتا
سومین نایب از نواب اربعه امام مهدی(عج)
 • حسین بن روح نوبختى
 • حسین بن روح
 • نایب سوم امام زمان
 • سفیر سوم امام زمان
 • سومین نایب امام زمان
 • نائب سوم امام زمان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
حسین بن روح نوبختی
سومین نایب از نواب اربعه امام مهدی(عج)
 • حسین بن روح نوبختى
 • حسین بن روح
 • نایب سوم امام زمان
 • سفیر سوم امام زمان
 • سومین نایب امام زمان
 • نائب سوم امام زمان

گزاره‌ها