کاظم (Q1125)

از شیعه دیتا
از مشهورترین القاب امام موسی بن جعفر(ع)
  • لقب کاظم
  • کاظم
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
کاظم
از مشهورترین القاب امام موسی بن جعفر(ع)
  • لقب کاظم
  • کاظم

گزاره‌ها