روح القدس (Q1176)

از شیعه دیتا
به‌معنای روح پاک، موجودی منزه از عیب‌ها و نقص‌ها
  • روح‌القدس
  • روح قدس
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
روح القدس
به‌معنای روح پاک، موجودی منزه از عیب‌ها و نقص‌ها
  • روح‌القدس
  • روح قدس

گزاره‌ها