زین العابدین (Q1199)

از شیعه دیتا
به‌معنای زینت عبادت‌کنندگان، از مشهورترین لقب‌های امام سجاد(ع)
  • زین‌العابدین
  • سید العابدین
  • زینت عبادت‌کنندگان
  • زینت عبادت کنندگان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
زین العابدین
به‌معنای زینت عبادت‌کنندگان، از مشهورترین لقب‌های امام سجاد(ع)
  • زین‌العابدین
  • سید العابدین
  • زینت عبادت‌کنندگان
  • زینت عبادت کنندگان

گزاره‌ها