التماس دعا (Q1313)

از شیعه دیتا
به‌معنای درخواست دعای خیر
  • درخواست دعا
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
التماس دعا
به‌معنای درخواست دعای خیر
  • درخواست دعا

گزاره‌ها