حدیث علی مع الحق (Q146)

از شیعه دیتا
روایتی از پیامبر اسلام(ص) اشاره دارد که امام علی(ع) را همواره همراه حق و حق را همواره با علی(ع) معرفی کرده است
  • حدیث حق مداری
  • حديث علي مع الحق
  • علی مع الحق
  • حدیث علی مع الحق و الحق مع علی
  • الحق مع علی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
حدیث علی مع الحق
روایتی از پیامبر اسلام(ص) اشاره دارد که امام علی(ع) را همواره همراه حق و حق را همواره با علی(ع) معرفی کرده است
  • حدیث حق مداری
  • حديث علي مع الحق
  • علی مع الحق
  • حدیث علی مع الحق و الحق مع علی
  • الحق مع علی

گزاره‌ها