کتاب علی(ع) (Q1461)

از شیعه دیتا
کتابی حدیثی است که به‌املای پیامبر(ص) و به‌قلم امام علی(ع) نوشته شده است.
  • کتاب امام علی
  • کتاب امیرالمؤمنین
  • صحیفة الفرائض و الکتاب
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
کتاب علی(ع)
کتابی حدیثی است که به‌املای پیامبر(ص) و به‌قلم امام علی(ع) نوشته شده است.
  • کتاب امام علی
  • کتاب امیرالمؤمنین
  • صحیفة الفرائض و الکتاب

گزاره‌ها