تقی (لقب) (Q1467)

از شیعه دیتا
از مشهورترین القاب امام جواد(ع)، به‌معنای پرهیزکار و باتقوا
  • لقب تقی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
تقی (لقب)
از مشهورترین القاب امام جواد(ع)، به‌معنای پرهیزکار و باتقوا
  • لقب تقی

گزاره‌ها