مطهرات (Q1483)

  از شیعه دیتا
  به‌معنای پاک‌کننده‌ها، اصطلاحی است فقهی که دربارهٔ چیزهایی به کار می‌رود که باعث پاک‌شدن نجس می‌شوند
  زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
  فارسی
  مطهرات
  به‌معنای پاک‌کننده‌ها، اصطلاحی است فقهی که دربارهٔ چیزهایی به کار می‌رود که باعث پاک‌شدن نجس می‌شوند

   گزاره‌ها