اباعبدالله (کنیه) (Q1525)

از شیعه دیتا
کنیه امام حسین(ع) و امام صادق(ع) و برخی از افراد دیگر.
  • ابا عبدالله
  • ابو عبدالله
  • ابی عبدالله
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اباعبدالله (کنیه)
کنیه امام حسین(ع) و امام صادق(ع) و برخی از افراد دیگر.
  • ابا عبدالله
  • ابو عبدالله
  • ابی عبدالله

گزاره‌ها