نماز شب قدر (Q1540)

  از شیعه دیتا
  نماز شب قدر یا نماز هفت قل هو الله نماز مستحبی که خواندن آن در شب‌های قدر سفارش شده است.
  زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
  فارسی
  نماز شب قدر
  نماز شب قدر یا نماز هفت قل هو الله نماز مستحبی که خواندن آن در شب‌های قدر سفارش شده است.

   گزاره‌ها