علی بن محمد سمری (Q1706)

از شیعه دیتا
چهارمین نائب از نواب اربعه امام زمان(عج) که پس از حسین بن روح نوبختی، سه سال (۳۲۶ - ۳۲۹ق) عهده‌دار مقام نیابت‌ بود.
  • نایب چهارم امام زمان
  • چهارمین نایب امام زمان
  • سفیر چهارم امام زمان
  • نائب چهارم امام زمان
  • ابوالحسن صیمری
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
علی بن محمد سمری
چهارمین نائب از نواب اربعه امام زمان(عج) که پس از حسین بن روح نوبختی، سه سال (۳۲۶ - ۳۲۹ق) عهده‌دار مقام نیابت‌ بود.
  • نایب چهارم امام زمان
  • چهارمین نایب امام زمان
  • سفیر چهارم امام زمان
  • نائب چهارم امام زمان
  • ابوالحسن صیمری

گزاره‌ها