حفص بن سلیمان اسدی (Q1801)

از شیعه دیتا
مشهورترین راوی قرائت عاصم بن ابی‌النَجود از قاریان هفت‌گانه قرآن
  • حفص بن سلیمان بن مغیره اسدی
  • حفص بن سلیمان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
حفص بن سلیمان اسدی
مشهورترین راوی قرائت عاصم بن ابی‌النَجود از قاریان هفت‌گانه قرآن
  • حفص بن سلیمان بن مغیره اسدی
  • حفص بن سلیمان

گزاره‌ها