ماجرای تهنیت (Q188)

از شیعه دیتا
تبریک اصحاب حضرت محمد(ص) به‌ویژه خلیفه اول و دوم به امام علی(ع) بعد از اعلام ولایت او
  • ماجرای تهنیت
  • حديث تهنیت
  • واقعه تهنیت
  • بخ بخ
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ماجرای تهنیت
تبریک اصحاب حضرت محمد(ص) به‌ویژه خلیفه اول و دوم به امام علی(ع) بعد از اعلام ولایت او
  • ماجرای تهنیت
  • حديث تهنیت
  • واقعه تهنیت
  • بخ بخ

گزاره‌ها