عبادت (Q191)

از شیعه دیتا
به معنای اطاعت و پیروی خاضعانه، حالتی در وجود انسان است که خود را در اختیار آفریننده‌اش، می‌بیند.
  • عبادات
  • پرستش
  • عبودیت
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عبادت
به معنای اطاعت و پیروی خاضعانه، حالتی در وجود انسان است که خود را در اختیار آفریننده‌اش، می‌بیند.
  • عبادات
  • پرستش
  • عبودیت

گزاره‌ها