۱ ذی‌الحجه (Q1995)

از شیعه دیتا
هیچ توصیف تعریف نشده است.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱ ذی‌الحجه
هیچ توصیف تعریف نشده است.

    گزاره‌ها