شهادت حضرت فاطمه(س) (Q2021)

از شیعه دیتا
از باورهای غالب و دیرینه در میان شیعیان است که بر اساس آن، حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر اسلام(ص) نه به مرگ طبیعی، بلکه در اثر آسیب‌های وارد شده از سوی برخی از صحابه پیامبر به شهادت رسیده است.
  • شهادت فاطمه(س)
  • شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
  • وفات حضرت فاطمه
  • وفات یا شهادت حضرت زهرا
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
شهادت حضرت فاطمه(س)
از باورهای غالب و دیرینه در میان شیعیان است که بر اساس آن، حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر اسلام(ص) نه به مرگ طبیعی، بلکه در اثر آسیب‌های وارد شده از سوی برخی از صحابه پیامبر به شهادت رسیده است.
  • شهادت فاطمه(س)
  • شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
  • وفات حضرت فاطمه
  • وفات یا شهادت حضرت زهرا

گزاره‌ها