آل ابی‌طالب (Q2140)

از شیعه دیتا
افرادی که تبار آنان به ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف، (درگذشته حدود ۶۱۹م) می‌رسد.
  • آل ابیطالب
  • خاندان ابوطالب
  • طالبیین
  • خاندان ابی طالب
  • طالبیان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
آل ابی‌طالب
افرادی که تبار آنان به ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف، (درگذشته حدود ۶۱۹م) می‌رسد.
  • آل ابیطالب
  • خاندان ابوطالب
  • طالبیین
  • خاندان ابی طالب
  • طالبیان

گزاره‌ها