آیت‌الله (Q2159)

از شیعه دیتا
عنوانی برای نشان دادن جایگاه علمی فقیهان طراز اول و دوم شیعه است.
  • ایت الله
  • آیة الله
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
آیت‌الله
عنوانی برای نشان دادن جایگاه علمی فقیهان طراز اول و دوم شیعه است.
  • ایت الله
  • آیة الله

گزاره‌ها