۲۷ مرداد (Q2219)

از شیعه دیتا
برابر با ۱۸ اوت دویست و سی‌امین روز از سال میلادی
  • ۱۸ اوت
  • 27 مرداد
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۷ مرداد
برابر با ۱۸ اوت دویست و سی‌امین روز از سال میلادی
  • ۱۸ اوت
  • 27 مرداد

گزاره‌ها