۱۸ شهریور (Q2265)

از شیعه دیتا
برابر با ۹ سپتامبر دویست و پنجاه و دومین روز از سال میلادی
  • ۹ سپتامبر
  • 18 شهریور
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۸ شهریور
برابر با ۹ سپتامبر دویست و پنجاه و دومین روز از سال میلادی
  • ۹ سپتامبر
  • 18 شهریور

گزاره‌ها