۱۸ صفر (Q2290)

از شیعه دیتا
در تقویم هجری قمری قراردادی چهل و هشتمین روز سال است.
  • 18 صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۸ صفر
در تقویم هجری قمری قراردادی چهل و هشتمین روز سال است.
  • 18 صفر

گزاره‌ها