۱۵ صفر (Q2292)

از شیعه دیتا
در تقویم هجری قمری قراردادی چهل و پنجمین روز سال است.
  • 15 صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۵ صفر
در تقویم هجری قمری قراردادی چهل و پنجمین روز سال است.
  • 15 صفر

گزاره‌ها