۱۳ صفر (Q2293)

از شیعه دیتا
در تقویم هجری قمری قراردادی چهل و سومین روز سال است.
  • 13 صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۳ صفر
در تقویم هجری قمری قراردادی چهل و سومین روز سال است.
  • 13 صفر

گزاره‌ها