۹ صفر (Q2295)

از شیعه دیتا
در تقویم هجری قمری قراردادی سی و نهمین روز سال است.
  • 9 صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۹ صفر
در تقویم هجری قمری قراردادی سی و نهمین روز سال است.
  • 9 صفر

گزاره‌ها