۷ صفر (Q2296)

از شیعه دیتا
در تقویم هجری قمری قراردادی سی و هفتمین روز سال است.
  • 7 صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۷ صفر
در تقویم هجری قمری قراردادی سی و هفتمین روز سال است.
  • 7 صفر

گزاره‌ها