۵ صفر (Q2297)

از شیعه دیتا
در تقویم هجری قمری قراردادی سی و پنجمین روز سال است.
  • 5 صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۵ صفر
در تقویم هجری قمری قراردادی سی و پنجمین روز سال است.
  • 5 صفر

گزاره‌ها