۳ صفر (Q2298)

از شیعه دیتا
در تقویم هجری قمری قراردادی سی و سومین روز سال است.
  • 5 صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۳ صفر
در تقویم هجری قمری قراردادی سی و سومین روز سال است.
  • 5 صفر

گزاره‌ها