۳۰ صفر (Q2299)

از شیعه دیتا
این روز فقط در بعضی سال‌های هجری قمری وجود دارد.
  • 30 صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۳۰ صفر
این روز فقط در بعضی سال‌های هجری قمری وجود دارد.
  • 30 صفر

گزاره‌ها