تهجد (Q2302)

از شیعه دیتا
واژه‌ای قرآنی است به معنای شب‌خیزی برای خواندن نماز شب، قرائت قرآن، ذکر خدا و آمرزش‌طلبی.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
تهجد
واژه‌ای قرآنی است به معنای شب‌خیزی برای خواندن نماز شب، قرائت قرآن، ذکر خدا و آمرزش‌طلبی.

    گزاره‌ها