۲۳ شهریور (Q2358)

از شیعه دیتا
برابر با ۱۴ سپتامبر دویست و پنجاه و هفتمین روز از سال میلادی
  • ۲۴ شهریور
  • ۱۴ سپتامبر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۳ شهریور
برابر با ۱۴ سپتامبر دویست و پنجاه و هفتمین روز از سال میلادی
  • ۲۴ شهریور
  • ۱۴ سپتامبر

گزاره‌ها