۱۷ مهر (Q2365)

از شیعه دیتا
برابر با ۹ اکتبر دویست و هشتاد و دومین روز از سال میلادی
  • ۹ اکتبر
  • 17 مهر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۷ مهر
برابر با ۹ اکتبر دویست و هشتاد و دومین روز از سال میلادی
  • ۹ اکتبر
  • 17 مهر

گزاره‌ها