۶ آبان (Q2370)

از شیعه دیتا
برابر با ۲۸ اکتبر سیصد و یکمین روز از سال میلادی
  • 6 آبان
  • ۲۸ اکتبر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۶ آبان
برابر با ۲۸ اکتبر سیصد و یکمین روز از سال میلادی
  • 6 آبان
  • ۲۸ اکتبر

گزاره‌ها