۲۹ شهریور (Q2398)

از شیعه دیتا
برابر با ۲۰ سپتامبر دویست و شصت و سومین روز از سال میلادی
  • 29 شهریور
  • ۲۰ سپتامبر
  • 20 سپتامبر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۹ شهریور
برابر با ۲۰ سپتامبر دویست و شصت و سومین روز از سال میلادی
  • 29 شهریور
  • ۲۰ سپتامبر
  • 20 سپتامبر

گزاره‌ها