۲۸ شهریور (Q2399)

از شیعه دیتا
برابر با ۱۹ سپتامبر دویست و شصت و دومین روز از سال میلادی
  • 28 شهریور
  • ۱۹ سپتامبر
  • 19 سپتامبر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۸ شهریور
برابر با ۱۹ سپتامبر دویست و شصت و دومین روز از سال میلادی
  • 28 شهریور
  • ۱۹ سپتامبر
  • 19 سپتامبر

گزاره‌ها